Terapia

Leczenie depresji

Skuteczne leczenie depresji to jedna z mocnych stron hipnoterapii.

Hipnoza na depresję


Z roku na rok depresja staje się coraz powszechniejszą chorobą. Z badań prowadzonych między innymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że na całym świecie z depresją zmaga się około 350 milionów osób. W Polsce sytuacja wcale nie jest bardziej optymistyczna – szacuje się, że w naszym kraju z tą chorobą walczy nawet półtora miliona osób.

Co więcej, WHO alarmuje, że depresja wcale nie musi łączyć się z niekorzystną sytuacją ekonomiczną i finansową. Coraz częściej jest ona diagnozowana u osób aktywnych zawodowo i odnoszących sukcesy między 20 a 40 rokiem życia. Istnieje wiele dowodów na to, że hipnoterapia jest bardzo skutecznym narzędziem w leczeniu depresji. Badania potwierdzające skuteczność hipnozy na depresję przeprowadzono między innymi w Meksyku, gdzie dzięki cotygodniowym sesjom w grupie kilkunastu osób objawy depresji uczestników zmniejszyły się ze stanu umiarkowanego do łagodnego.

Depresja a hipnoterapia


Depresja jest bardzo złożonym doświadczeniem. Opisanie i zdefiniowanie jej nigdy nie jest proste, ponieważ u każdej osoby rozwija się ona inaczej i każdy człowiek doświadcza tej choroby w inny sposób.

Niektóre stworzone przez specjalistów teorie postrzegają depresję jako chorobę biologiczną lub medyczną, ale istnieją też takie, według których jest to przede wszystkim zaburzenie psychiczne. Część osób depresję postrzega natomiast jako zjawisko społeczne, będące skutkiem wpływów rodzinnych i kulturowych. Niestety, każdy z tych punktów widzenia wyjaśnia depresję tylko w pewnym stopniu i uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu tej choroby, co często jest niezbędne do poradzenia sobie z problemem i powrotu do normalności.

Kiedy warto zdecydować się na hipnozę na depresję?


Rozpoznanie depresji wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. Wynika to głównie z faktu, że jej podłoże może być różne dla każdej osoby i każda osoba może mieć inne symptomy. Hipnozę na depresję warto rozważyć między innymi w sytuacjach, gdy przez dłuższy czas odczuwamy niesprecyzowany smutek, wewnętrzny niepokój, niską samoocenę lub brak energii. Hipnoterapia bywa pomocna również w sytuacjach, w których towarzyszą nam niezdolność odczuwania przyjemności, osłabienie zainteresowań, problemy ze snem, czy myśli samobójcze.

Hipnoza na depresję – jak wygląda terapia?


Terapia hipnozy na depresję bazuje najczęściej na regularnych spotkaniach z terapeutą. Choć pierwsze efekty można zaobserwować już po kilku sesjach, w gabinetach Centrum Hipnozy w Warszawie, Poznaniu i innych miastach odbywamy najczęściej kilkanaście spotkań z pacjentem.

Podczas sesji hipnoterapii terapeuta podejmuje dialog z pacjentem i wpływa na jego podświadomość, wykorzystując naturalne predyspozycje każdego człowieka do wejścia w stan hipnozy. Pracując z podświadomością chorej osoby, terapeuta przekazuje pewne sugestie, dociera do źródeł problemu pacjenta i pozwala spojrzeć na siebie samego i jego chorobę z dystansu.

Sesje hipnozy na depresję mogą być bardzo efektywne, ale musisz pamiętać, że do osiągnięcia zamierzonego celu potrzebujemy współpracy z Twojej strony. Autentyczna chęć powrotu do normalnego, szczęśliwego życia jest niezbędna dla powodzenia hipnoterapii.