Terapia

Depresja

Skuteczne leczenie depresji to jeden z mocnych punktów hipnoterapii.

Depresja jest bardzo złożonym doświadczeniem. Nie jest łatwo ją zdefiniować lub opisać, ponieważ każda osoba rozwija i inaczej doświadcza depresji. Ponieważ depresja jest tak złożona, pojawiło się wiele różnych teorii próbujących wyjaśnić, czym jest depresja i jak do niej dochodzi.

Niektóre z tych teorii postrzegają depresję jako chorobę biologiczną lub chorobę medyczną, niektórzy postrzegają ją jako przede wszystkim zaburzenie psychiczne, a inni postrzegają ją jako zjawisko społeczne, będące skutkiem wpływów rodzinnych i kulturowych.

Każdy z tych punktów widzenia przyczynia się do zrozumienia depresji, ale żaden pojedynczy punkt widzenia nie wyjaśnia w pełni depresji. Poznanie depresji jest niezbędnym pierwszym krokiem w kierunku jej przezwyciężenia. Istnieje wiele dowodów na to, że hipnoterapia jest bardzo skuteczna w leczeniu depresji.